top of page
HEALING
- energi er kroppens, sindets og sjælens fælles medium. 
 

I en healingsession er fokus på din aura, chakraer, meridianbanerne og om der evt. ligger blokeringer/stagnationer som forhindrer din energi i at flyde frit. Gamle oplevelser, trauma eller følelser kan skabe blokeringer som så kan udvikle sig til stagnation/sygdom i kroppen. Her arbejdes der med energi i form af farve, svingninger, toner og følelser. 

 

Der er frit rum til give udtryk for følelser, sætte ord på, eller trække vejret ind i gamle minder.  At give slip og udtryk er at ændre energien. Du bliver guidet og støttet undervejs så du kan trygt åbne op og give slip.

Jeg bruger mit klarsyn til at aflæse, hvor ubalancen ligger i dit system og hvad du kan gøre for at give slip. Nogle gange ligger gamle traumer dybt i systemet. I disse tilfælde lægger vi i fællesskab en behandlingsplan med Bach remedier og akupunktur. Andre gange er en healing session nok for at sætte skub i de forandringer du gerne vil se i dit liv.

Jeg arbejder altid ud fra de dybe lag i fundamentet hvor kroppens og sindets egen selvhelbredende kræfter har deres udspring. På denne måde sikres det at den behandling du får, arbejder under så optimale vilkår som muligt i forhold til at integrere dit eget system som en aktiv del af processen. Under de rigtige betingelser, kan de give meget effektfulde og mærkbare forbedringer i din helbredstilstand. Andre gange vil det være mere subtile lavtids stabiliseringer som opleves over længere tid.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Energihealing
bottom of page