Healing

Healing er en yderst afslappende stund hvor du ligger og slapper af, imens der arbejdes med din energi og aura/chakra.

Du må godt falde i søvn, men det kan også være, at du bliver bedt om at trække vejret dybt og gå ind i følelser som kan dukke op undervejs. 

 

Alt sidder i kroppen og vores energifelt. 

Når der arbejdes med healing, kommer der ofte minder og følelser frem, som du ellers ville have svært ved at finde frem til selv.

En healing session kan hjælpe dig til at komme ind i kernen og åbne op for følelserne og evt. sætte ord på.

Jeg guider dig og støtter undervejs så du kan trygt åbne op og give slip.

Jeg bruger mit klarsyn og clairvoyance til at aflæse, hvor ubalancen ligger i dit system og hvad du kan gøre for at give slip.

Nogle gange ligger gamle traumer dybt i systemet.

I disse tilfælde lægger vi i fællesskab en behandlingsplan med Bach remedier og akupunktur. Andre gange er en healing session nok for at sætte skub i de forandringer du gerne vil se i dit liv.

Jeg arbejder altid ud fra de dybe lag i fundamentet hvor kroppens og sindets egen selvhelbredende kræfter har deres udspring.

På denne måde sikres det at den behandling du får, arbejder under så optimale vilkår som muligt i forhold til at integrere dit eget system som en aktiv del af processen.

Under de rigtige betingelser, kan de give meget effektfulde og mærkbare forbedringer i din helbredstilstand.

Andre gange vil det være mere subtile lavtids stabiliseringer som opleves over længere tid.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Reiki Behandling